Program 13 september 2018, 7A Odenplan Stockholm

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.10 Invigning – Expo Medica hälsar välkommen

09.10-09.50 Plenumsamtal – Beroendesjukdomar är en av våra största folksjukdomar! Och den ökar i alla former! Sjukdomen är som en krypande terrorattack men vi vill inte se det! Vart finns viljan att göra något åt dessa sjukdomar i vårt samhälle 2018? Varför vill vi ingen se att den sliter sönder familjer, barn, den drabbade, samhälle och oskyldiga människor runt omkring oss?  Vi vet att beroendesjukdomar (substans) kostar det Svenska samhället 13,7 miljarder kronor per år. Vi vet att sjukdomen kan drabba vem som helst. Men stigman är stor – Vi tänker på de mest utslagna vi ser – Lasse på parkbänken, Stigma! Problemen finns överallt i vårt samhälle. Vi vet att Beroendesjukdomen är en kronisk förvärvad hjärnsjukdom. Förändringarna som sker i hjärnan vid ett beroende är i stort sett de samma oavsett om det handlar om alkohol, droger, spel, sex, shopping, träning, mat…
Moderator: Thabo Motsieloa, programledare, moderator
Medverkande: Maria Bauer,
beteendevetare, Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, coach, författare, föreläsare, tillfrisknad alkoholist och tillfrisknad dataspelsberoende.

09.50 – 10.30 Förmiddagskaffe

Välj mellan 4 parallella spår. Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen. Notera vissa pass med samma rubrik har del 1, del 2, del 3, det betyder att dem hör ihop, föreläsningen fortsätter.

10.30 – 11.20 Seminariepass 1

A Att tillfriskna från en beroendesjukdom
Att tillfriskna från en beroendesjukdom och få ett socialt välfungerande liv innebär en helhetssyn, insatser och stöd långt efter behandlingshem. När någon visar kraft och mod måste vi ge skydd och stöd så att personen på riktigt kan förändra en destruktiv livsstil. Långsamt och varsamt. Gå bredvid och finnas kvar. Hur behålla ett helhetsperspektiv på beroendesjukdom och samsjuklighet.
Föreläsare: Maria Bauer, beteendevetare

Framtidens vård för ungdomar med psykisk ohälsa och missbruk
Hur ser prognosen ut för ungdomar med samsjuklighet, på kort och lång sikt?
Hur kan ungdomarnas vårdbehov vid psykiatrisk problematik och missbruk mötas i den framtida missbruksvården?
Föreläsare: Kent Nilsson,
professor, föreståndare för CKF Västerås


Föreläsare: 

D Addiction Interaction Disorder, hur olika uttryck för beroende integrerar.
Föreläsare: Andreas Fjällström, addiktolog

11.20 – 11.30 Bensträck

11.30 – 12.20 Seminariepass 2

A Missbruk hos asylsökande ungdomar
Sambandet mellan asylprocess trauma och missbruk. Stress och drogers funktion.
Forskning, bemötande och fungerande metoder.
Föreläsare:  Agneta Björck, sjuksköterska, verksamhetschef och utbildningsansvarig Östgota Care

Samsjuklighet och behandlingsrespons – Framgångsrik behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga
Genomgång av evidensbaserade metoder för behandling inom ANDT och samsjuklighet 
Hur bör man behandla samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga? • Kan individanpassade behandlande insatser skräddarsys?
Föreläsare: Kent Nilsson, professor, föreståndare för CKF Västerås

Mediaberoende och digitalstress

• Definiera: Vad är digital stress? vilka är i riskzonen? Risker och konsekvenser.

• Identifiera: Vanliga signaler på att man är digitalt stressad

På rekordkort tid har den smarta telefonen, paddan och den bärbara datorn blivit verktyg i var mans hand. Men parallellt med framväxten av nya digitala lockelser känner sig allt fler snärjda i elektronikens nät. När vi är uppkopplade matas vi med kickar som ger ett dopaminutslag som får oss att känna välbefinnande. Helt plötsligt kan du få 50 likes på Facebook – det är sådana sociala belöningar som gör att vi tar upp telefonen och tittar. Ta makten över dina beteenden och bli mer närvarande i ditt liv! En föreläsning till socialarbetare som vill lära sig mer om digital stress. Denna föreläsning är informationsrik och ger er en tydlig bild på vad digital stress är och hur det ser ut i samhället. Föreläsningen kommer att ge din specifika och konkreta verktyg för att kunna hantera din elektronik på ett mer effektivt sätt och därmed skapa mer närvaro i ditt liv.
Föreläsare: Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, coach, författare, föreläsare, tillfrisknad alkoholist och tillfrisknad dataspelsberoende

Traumats betydelse vid sexberoende/ sexmissbruk Män
Föreläsare: Andreas Fjällström,
addiktolog

12.20 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.10 Seminariepass 3

A  
Föreläsare: 

B Livssamband skapar missbruk, del 1
Missbruksproblematik kan ses ur ett begränsat biologiskt perspektiv där det uppkommer utifrån vissa genetiska koder, det dopaminstyrda belöningssystemet, signalsubstanser i hjärnan och monominoxidas. Det kan också ses som individens reaktion på svåra livshändelser och som sätt att lösa svårigheter i livssituationen. Det förstnämnda synsättet leder gärna till behandlingar som grundas på medicinering och ett medicinskt perspektiv, medan det andra leder till behandlingar som grundas på psykoterapi och psykosociala behandlingsinsatser. Det är relativt sällsynt att se dessa alternativ helt renodlade, men vanligen betonar man det ena perspektivet.
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Spelberoende – en aktuell diagnos år 2018. Kunskapsläge, marknadsförändringar och förnyad lagstiftning kring vår nyaste beroendediagnos.
Spelberoende är att allvarligt tillstånd som är mycket aktuellt i Sverige idag. Ungefär 2 % av den svenska befolkningen har spelproblem, men beroendet har ett växlande förlopp och det finns en stor rörlighet ut och in i denna grupp. Den psykiatriska samsjukligheten är omfattande och suicidrisken är förhöjd. Spelberoende är sedan den 1 januari 2018 likställt med substansberoenden enligt svensk lagstiftning, och ansvar för utredning och behandling vilar på både sjukvård och socialtjänst.

Den svenska marknaden har vuxit okontrollerat under flera år, och oreglerade utlandsbaserade nätkasinon har tagit betydande marknadsandelar via massiv marknadsföring av de spel som orsakar mest problem. Under 2019 ska genomgripande omregleringar av marknaden ske, i syfte att öka kontrollen och spelansvaret. Behovet av effektivt implementeringsarbete och vidare forskning på området är stort.

Denna föreläsning sammanfattar kunskapsläget kring spelande, spelproblem och spelmarknaden i Sverige idag. Spelberoende som psykiatrisk diagnos och evidensläget för de behandlingar som rekommenderas idag presenteras.
Föreläsare: Carolina Widinghoff, läkare och doktorand i beroendemedicin, med inriktning på spelberoende, Lunds Universitet.

D Stress och beroende hänger ihop!
Det är vanligt att överkonsumera vid stress. Men överkonsumtion är en lömsk och riskfylld ” stresshämmare”som ger ett behagligt lugn och avkoppling. Själva stressen gör också att hjärnan känsligare så att man blir mer benägen att fastna i ett beroende. Stress kan leda till ökad konsumtion och ökad konsumtion leder till ökad stress.
Föreläsare: Ellen Krogh, 
terapeut

14.10-14.40 Eftermiddagskaffe

 14.40 – 15.30 Seminariepass 4

A 
Föreläsare: 

Livssamband skapar missbruk, del 2
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

C Det nya kunskapsstödet från Socialstyrelsen 
Föreläsare: Stefan Borg, överläkare, tidigare chef för Beroendecentrum Stockholm

D Amorös Anorexi
Amorös anorexi är oviljan/oförmågan till sex och därmed rel. aktiviteter med rötter i tidiga sexuella övergrepp. Vi talar om pedofili, incest och omogen sexuell debut, förutom ”vuxna övergrepp”. Amorös anorexi skapar mer eller mindre bestående symptom som kan reduceras med korrekt traumabearbetning.
Föreläsare: Torbjörn Fjällström,
psykolog,
addiktolog, korpbergets grundare

15.30 – 15.40 Bensträck

15.40 – 16.20 Plenum –

 

 

På Beroende dagen använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?