Program 14 september 2017, 7A Odenplan Stockholm

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.10 Invigning – Expo Medica hälsar välkommen

09.10-09.50 Plenumsamtal –  Residential addiction treatment – ensuring safety, quality and good outcomes.
”A look at a leading residential treatment centre, what are the professional and quality standards that are employed at Castle Craig and Smarmore Castle.  What lessons of best practice have been learned and improved over 35 years of experience.  What sort of outcomes can we expect from residential treatment, and how to achieve and monitor good outcomes.”
Föreläsare: 
Dominic McCann, Development Director Castle Craig, England. OBS! föreläsningen går på engelska.

09.50 – 10.30 Förmiddagskaffe

Välj mellan 4 parallella spår.
Du behöver inte följa samma spår hela dagen utan kan fritt välja mellan seminariepassen.

10.30 – 11.20 Seminariepass 1

A Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning..del 1
Tidiga relationsstörningar inbegriper diagnoser som borderline, narcissism, antisociala störningar, psykoser m fl. Hur kan vi handskas med symbiotiska beroendemönster som uppstår i arbetet mellan klienter och personal? Utagerande – en teori om utagerandet av vilken man kan förutsäga utagerandet och följa processen.
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Faktorer som påverkar ungdomars livsvillkor; välmående, psykisk ohälsa och alkoholbruk
Karins kommer och berättar om sin forskning på ungdomars psykiska välbefinnande och ohälsa kopplat till alkoholerfarenheter. Hennes avhandlingsarbete undersöker dels högstadieungdomars psykiska hälsa i sin helhet, men intresserar sig också mer specifikt för de ungdomar som debuterar tidigt med alkohol. Frånvaron av psykisk ohälsa innebär inte nödvändigtvis att en ungdom trivs och känner att livet har mål och mening. Delar av resultaten visar att tjejer skattar sitt välbefinnande lägre än killar, vad beror det på och vad kan det ha för betydelse? Tjejerna rapporterar också högre grad av internaliserade psykiska symtom (ex. ångest och negativa tankar och känslor) jämfört med killarna som rapporterar högre grad av externaliserade symtom (utagerade beteende och rastlöshet).  Vad tyder detta på? Hur skall vi tackla detta?
Föreläsare: Karin Boson, leg psykolog, ph. lic. psykologiska institutionen Göteborgs universitet

C Skam och Beroende
Lena kommer i sin presentation berätta vad skam är, hur och varför vi utvecklar skam och skillnaden mellan hälsosam och patologisk skam. Vidare kommer Lena prata om hur vi kan se tecken på skam och hur den upplevs samt hur vi kan hjälpa klienter/patienter med skam. Lena kommer också visa koppling mellan skam och beroende.
Föreläsare: Lena Lillieroth,
leg psykolog

D Köpa droger på nätet – nya lagliga missbruksmedel skapar problem
Under senare år har hundratals nya, oklassade psykoaktiva substanser introducerats genom öppen handel på internet (”nätdroger”). De flesta nätdroger omfattas inte av dagens rutinmetoder för drogtestning och många kan därför fortsätta använda droger utan att riskera upptäckt. Eftersom nätdrogerna är dåligt utredda gällande farlighet har de orsakat många allvarliga förgiftningar och dödsfall.
Föreläsare: Anders Helander, Adj professor, Karolinska Institutet

11.20 – 11.30 Bensträck

11.30 – 12.20 Seminariepass 2

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning..del 2
Tidiga relationsstörningar inbegriper diagnoser som borderline, narcissism, antisociala störningar, psykoser m fl. Hur kan vi handskas med symbiotiska beroendemönster som uppstår i arbetet mellan klienter och personal? Utagerande – en teori om utagerandet av vilken man kan förutsäga utagerandet och följa processen.
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

Personlighetens betydelse vid diagnostik.
Föreläsare: Ioannis Kouros,
överläkare affektivt centrum, doktorand

Ungdomars personlighet – risk och skyddsfaktorer kopplat till psykisk ohälsa och missbruk.
Karin berättar om sin forskning om ungdomars personlighet. Hon kommer ge en introduktion till en biopsykosocial personlighetsmodell och berätta om sina studier som involverar både barn och föräldraperspektiv. Har föräldrar förståelse för barnets personlighetsfungerande? Finns det någon skillnad mellan barn och föräldraskattningar? Rapporterar pojkar och flickor sin personlighet olika? Hon berättar också om pågående studier om personlighet inom den svenska slutenvården för ungdomar som behandlas för avgiftning/abstinensbehandling.
Föreläsare: Karin Boson, leg psykolog, ph. lic. psykologiska institutionen Göteborgs universitet

Allt fler unga drogar sig in i psykos
Föreläsare: Sabina Bonde,
överläkare

12.20 – 13.20 Lunch

13.20 – 14.10 Seminariepass 3

A  Bakomliggande orsaker till samsjuklighet mellan ADHD och Beroendesjukdom
ADHD är en vanligt förekommande neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av symtom på hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Även substansbrukssyndrom (SUD) är vanligt förekommande tillstånd som bidrar till stort personligt lidande och funktionsnedsättning. Det har länge varit känt att personer med ADHD löper ökad risk att drabbas av SUD men trots att såväl familje- som tvillingstudier har visat ärftliga faktorer spelar stor roll för båda tillstånden är de bakomliggande mekanismerna till stor del okända. Föreläsningen fokuserar på genetiska och miljömässiga förklaringar till den stora samsjukligheten mellan ADHD och SUD.
Föreläsare: Charlotte Skoglund, 
MD, PhD, överläkare

Alkoholist och narkoman som hund och katt
Alkoholister och narkomaner ses ibland som relativt lika och likvärdiga grupper, men skillnaden i deras psykiska fungerande är stor. Renodlade alkoholister ser ofta ner på narkomaner och blandmisbrukare och tycker att de är tygellösa och bortskämda, medan narkomanerna  kan tycka att alkoholisterna är fyrkantiga svenssons. Det finns djupt liggande skäl till denna dissonans som har stor betydelse för bemötande och behandling. Föreläsaren har drygt 35 års erfarenhet av arbete med beroendeproblematik i Sverige och Finland.
Föreläsare: Stefan Sandström, leg psykolog

C När spelandet tog över mitt liv och vägen till ett spelfritt liv
Krister började spela redan i 12 års åldern på trav och oddset och hade redan ifrån början en osund attityd och beteende till spelandet. Vid 20 års åldern eskalerade spelandet ordentligt när han fick sitt första jobb och efter det kom hela hans liv att kretsa kring spel, hur att få fram pengar till spelandet samt dölja omfattningen för familj, vänner och arbetsgivare. Spelandet ledde till ett mycket dåligt psykiskt mående, dålig självkänsla och mycket skuldkänslor och till slut blev Krister tvungen att göra ett val om hur han ville ha det. Att fortsätta på den destruktiva väg som aldrig skulle leda till något bra eller att hitta en väg ut ur spelberoendet. Krister valde att hitta en väg ut och påbörjade en resa till ett bättre och spelfritt liv. 
Föreläsare: Krister Bergman, styrelseledamot i Spelberoendegruppen -Spelberoende och anhörigas stödorganisation, ansvarig för Spelberoendegruppen Gävle.

Missbruk och beroende hos ungdomar: vad vet vi om hur man ska behandla?
Föreläsare: Anders Tengström,
Ph.D, Clinical Psychologist, Associate Professor, KI

14.10-14.40 Eftermiddagskaffe

 14.40 – 15.30 Seminariepass 4

A Samsjuklighet, när det finns flera sjukdomar
Beroende-, psykiatrisk- och/eller somatisk problematik. Hur kan vi arbeta med dessa resurskrävande klienter/patienter?
Föreläsare: Zophia Mellgren, projektledare SKL

B Från botten till toppen med rätt hjälp.
Föreläsare: Sara Woldu, Ordförande och Verksamhetsansvarig Kris-Stockholm

C Den digitala barnvakten
Det digitala har blivit vår tids barnvakt. Vi skapar den perfekta elektroniska barnvakten genom att slänga iPaden i baksätet under bilsemestern för att hålla dem tysta och lugna och uttrycker stolt: Ja, detta borde hålla dem sysselsatta ett tag. Denna föreläsning kommer ge föräldrar och personer som arbetar med barn att skapa sunda ramar kring skärmanvändningen. Här hittar du det senaste kring vad forskningen säger, vilka symptom vi börjat se redan nu och vad vi kan förvänta oss av framtiden.
Föreläsare: Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, coach, författare, föreläsare, tillfrisknad alkoholist och tillfrisknad dataspelsberoende.

D Samsjuklighet hos unga droganvändare i öppenvård  FULLSATT PASS – ej bokningsbart
Drogproblem förekommer ofta tillsammans med psykiska problem, s.k. psykisk samsjuklighet. Personer som har en problematisk droganvändning löper en ökad risk att drabbas av bland annat ångest, depression, psykoser, personlighetsstörningar samt neuropsykiatriska funktionshinder. På samma sätt finns en överrepresentation av drogproblem bland personer med psykisk ohälsa. Jag kommer att presentera forskning som visar hur den psykiska ohälsan ser ut bland unga droganvändare och diskutera vikten av preventiva insatser samt möjliga strategier för att minska utsattheten för denna grupp.
Föreläsare: Torkel Richert, 
lektor i socialt arbete, Malmö högskola

15.30 – 15.40 Bensträck

15.40 – 16.20 Plenum – Alkoholberoende, narkotikamissbrukare, spelberoende (om pengar) då kan man få behandling i Sverige idag…men är jag sexmissbrukare, dataspelsberoende, matberoende, shopaholic eller träningsberoende…hur går det då?
Moderator: Emanuel Karlsten,
journalist
Medverkande:
Stefan Sandström,
 leg psykolog
Roger Nilsson, beroendeläkare/terapeut, tillfrisknande sex/relationsberoende
Patrik Wincent, a
uktoriserad terapeut, coach, författare, föreläsare, tillfrisknad alkoholist och tillfrisknad dataspelsberoende.

 

På Beroende dagen använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?